Wij zijn gespecialiseerd in containertransporten van alle type containers.

Onze specialisatie richt zich vooral op het omrijden van containers binnen de haven van Antwerpen.

Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor transporten binnen de BeNeLux en het Noorden van Frankrijk.

Al onze chauffeurs bezitten een colli-ADR rijbewijs zodat wij ook uw gevaarlijke goederen kunnen vervoeren.

Wij hebben ook Genset-containerchassis zodat wij gekoeld of verwarmd containertransport kunnen uitvoeren.

Onze sterkste troef bestaat erin de transportopdrachten van onze klanten zodanig te optimaliseren dat wij een zeer groot volume aankunnen van containers, zonder dat de kwaliteit en het laad/losuur van de goederen in het gedrang komt.

Bovendien door deze optimalisatie dragen wij ook een steentje bij aan het milieu door zo min mogelijk onnodige km te rijden!

Daarnaast is deze dienstverlening niet beperkt tot enkel het vervoer maar omvat alsook het beheer van de wettelijke vervoersdocumenten en de rapportering van de uitvoering.

Wij stellen ons zeer flexibel op naar onze klanten toe, een goede service, vertrouwen en wederzijds respect is waar wij naartoe streven!